Podrum Radovanović

Adresa:

Dositejeva 10, 11319 Krnjevo

Podrum Radovanović

Jugoistočna ekspozicija vinograda pod belim sortama i jugozapadna orijentacija parcela sa crnim sortama omogućuju dobru izloženost grožđa suncu, što zajedno sa specifičnim i povoljnim geoklimatskim karakteristikama ovog podneblja na 220m nadmorske visine daje odlične uslove za pravilan i zdrav rast vinove loze, kao i za dobro sazrevanje grožđa. Rezultat je visok procenat šećera u grožđu, u neki godinama čak i do 25-26%, što je izuzetan potencijal za nastanak snažnih, kompleksnih i karakternih vina. Specifična struktura zemljišta, u kojoj su fino ukomponovani različiti tipovi tla – glina, ilovača, škriljac i krečnjak - baza je na kojoj, u skladu sa umerenim geogklimatskim parametrima, grade jedinstven teroar, a čije osobenosti verno prenose u vina. Priroda je u ovom podneblju vrlo blagonaklona prema grožđu, a pravovremenom berbom, hvatajući balans između tehnološke i biološke zrelosti grožđa, trude se da sačuvaju najbolje od onoga što ona daje. Isti princip primenjuju i u 25 hektara vinograda u kooperaciji. Sorte podruma su:

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:

Subota:

Nedelja: