Aleksandrović

Adresa:

Vinča - Oplenac 34310 Republika Srbija, 34310 Topola

Aleksandrović

...Pradeda Miloš Aleksandrović je kako je i rečeno, bio jedan od osnivača Venčačke vinogradarske zadruge 1903. godine, a porodica je do početka II svetskog rata imala 30.000 čokota. Vinogradarsku i vinarsku tradiciju su nastavili deda Života i Aleksandar Aleksandrović. Kada je 1992. godine čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle II svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da porodica Aleksandrovićobnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja, poslao je u Vinču originalnu recepturu - sortni sastav Trijumfa, najboljeg vina kraljevih podruma, koje se pre drugog svetskog rata pilo na skoro svim evropskim dvorovima. Tako su
u njihovom podrumu, na osnovu požutelog rukopisa počeli da ispisuju nove stranice duge porodične istorije vinogradarstva i vinarstva oslanjajući se na iskustva predaka, nova naučna saznanja i modernu tehnologiju.

Danas je porodica Aleksandrović sa svojim vinima vodeća srpska privatna vinarija i za proizvodnju svojih vrhunskih vina koristi 75 Ha sopstvenih vinograda zasađenih visokokvalitetnim sortama grožđa. Vinogradi se nalaze na svega nekoliko kilometara od vinarije, na tri različite lokacije - Vinča, Ježevac i Bokanja, koje se odlikuju različitim mikroklimatskim uslovima i tipovima zemljišta. Zemljišta na kojima su podignuti zasadi pripadaju tipu gajnjača i smonica u ogajnjačavanju. To su laka do srednje teška zemljišta, vodopropusna i dobrih fizičko-hemijskih osobina. Odlikuje ih nizak sadržaj humusa, što u sprezi sa slabo bujnim podlogama i blagom prihranom, omogućava da dobiju niske prinose i visok kvalitet grožđa. Brdo Ježevac je posebno karakteristično po svojoj skeletnoj strukturi. Na ovoj lokaciji, zemljišta su najsiromašnjija humusom, a najbogatija kamenom. Strogo su birana osunčane, južne ekspozicije, čokoti sađeni u pravcu sever-jug. Dobra provetrenost koja karakteriše oplenačko vinogorje, ide im na ruku, posebno za sorte pino noar i rajnski rizling. Nadmorska visina je od 250 do 350 metara (Vinča oko 300m, Ježevac 300-350m, Bokanja 250-350m). Kako bi postigli potpunu i optimalnu zrelost, na čokotima ostavljaju samo najbolje grožđe, i beru ručno. Tokom svih ovih procesa, prinos se smanjuje sa 5kg na 1kg do 1,5 kg, jer se selektuje samo najbolje grožđe koje će podariti vrhunska vina. Ona su...

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:

08AM-07PM

Subota:

08AM-07PM

Nedelja:

10AM-06PM